Robinhood: Zero Commission mobile stock and crypto trading
18.1.2022sijoittaminen, nordnet

Si­joit­ta­mi­nen

Aloita si­joit­ta­mi­nen Nord­ne­til­lä.

Blo­gi­kir­joi­tus on to­teu­tet­tu kau­pal­li­se­na affiliate-yh­teis­työ­nä Nordnetin kanssa. kirjoitus sisältää mai­nos­link­ke­jä, linkit on merkitty *-merkillä.

Tekstissä kerron, mitä kannattaa huomioida alkuun ja annan yk­sin­ker­tai­set ku­val­li­set ohjeet, kuinka *Avaat mak­sut­to­man asiak­kuu­den Nord­ne­tiin.


Aseta ta­voit­teet


Ta­voit­tei­den aset­ta­mi­nen on si­joit­ta­mi­ses­sa tärkeää. Mikä on ta­voit­tee­si: pieni voitto lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa vai haluatko sijoittaa pi­dem­mäk­si ajaksi saa­dak­se­si mah­dol­li­suu­den isompaan pottiin. Mieti, milloin tarvitset rahat käyttöösi ja millaisen riskin olet valmis ottamaan.


Määritä, miten paljon haluat panostaa aikaasi


On tärkeää harkita, kuinka paljon aikaa olet valmis käyt­tä­mään si­joi­tuk­se­si tut­ki­mi­seen ja seu­ran­taan pitkällä ai­ka­vä­lil­lä. Jos olet valmis käyt­tä­mään aikaa, suorat osa­ke­si­joi­tuk­set voivat olla hyvä vaih­toeh­to tai ainakin hyvä mauste salkkuun.


Voit painottaa sal­kus­sa­si rahastoja ja hajauttaa näin yh­tiö­koh­tais­ta riskiä te­hok­kaas­ti. Tällöin salkkua ei tarvitse seurata niin tarkasti, kuin silloin jos salkkusi omis­tuk­set koostuvat yk­sit­täi­sis­tä osak­keis­ta.


Määritä summa, jonka haluat säästää.


Vain sinä tiedät, kuinka paljon voit ja haluat säästää. Pienetkin ra­ha­sum­mat voivat ajan myötä muuttua suuriksi, joten sääs­tä­mi­sen aloit­ta­mis­ta ei kannata lykätä, vaikka nykyinen ta­lous­ti­lan­ne näyt­täi­si­kin kireältä. Siksi kannattaa päättää tietty summa (tai tietty pro­sent­tio­suus net­to­pal­kas­ta, esim. 1-15 %), jonka sijoitat sään­nöl­li­ses­ti va­lit­se­mii­si si­joi­tuk­siin. Tätä määrää/osuutta voi myöhemmin korottaa, jos määrä tuntuu liian suurelta tai liian pieneltä elin­ti­lan­tee­see­si."Paras tapa aloittaa jotain on lopettaa puhuminen ja aloittaa tekeminen." Sanoi Walt Disney. Joten pidemmittä puheitta siirrymme siihen, kuinka aloitat sijoittamisen.

Näin avaat tilin Nord­ne­til­le.


Mene Nordnetin etusi­vul­le *Klik­kaa­mal­la tästä.1642521527171_N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%20(77)-me.png


Etusivulle avautuu tämä yllä oleva näkymä. Paina "Tule asiakkaaksi"

Syötä sen jälkeen henkilötunnuksesi ja paina seuraava.

1642522516117_N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%20(79)-me.png

Pääset seuraavaan vaiheeseen, jossa valitset minkä salkun haluat avata. Salkku on siis tili, jonne saat talletettua rahaa, ostettua sinne rahastoja ja osakkeita, sekä siellä säilytetään osakkeet ja rahastot. Toisen tilin voi aina avata myöhemmin tarvittaessa, joten ei kannata liikaa hätäillä tässä vaiheessa. 


1642522398347_N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%20(78)-me.png
Seu­raa­vak­si valitset käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja salasanan. 


Vastaat sen jälkeen näihin muutamaan li­sä­ky­sy­myk­seen, jotka lain mukaan täytyy kysyä. Vas­taa­mi­nen näihin on yk­sin­ker­tais­ta ja nopeaa.1642523497904_N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%20(81)-me.png

Paina Siirry hyväksymään palveluehdot, kun olet valmis.


Sivu, jossa on Nordnetin käyttöehdot, avautuu. Lue ne huolellisesti läpi. Napsauta Allekirjoita asiakirja ja tunnistaudu verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sel­la­si. Allekirjoitus tapahtuu siis sähköisesti, joten tilin avaaminen on nopeaa ja helppoa.


Näin yksinkertaista oli avata tili Nordnettiin! Lopuksi voit valita tuhansista eri rahastoista ja osakkeista sen tai ne, joiden uskot olevan sinulle sopivia. Nordnetiltä löytyy onneksi rahastoideat, joten löydät kyllä itsellesi sopivia rahastoja helposti.

Huomioitavaa: Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. *Avaa maksuton asiakkuus tästä.

Jaa tämä artikkeli
Looking up

Joonas Häkkinen

Pohjalta Huipulle on blogi siitä, kuinka voi tienata rahaa, sijoittaa, säästää ja tavoitella taloudellista riippumattomuutta. Pyrin myös kirjoittamaan mahdollisimman selkeää tietoa, jotta kaikki sen ymmärtävät.

joonas@pohjaltahuipulle.fi

Kommentit

Linkit

© Pohjalta Huipulle. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste